Vergunning gedenkteken

Voorleeshulp

Regelgeving

Iedereen wil op zijn of haar eigen manier uiting geven aan het verdriet om en de band met een overledene. Daar is alle begrip voor. Toch zijn er regels voor wat u op en bij een graf mag zetten. De begraafplaats moet voor iedereen die een graf bezoekt een rustgevende plaats zijn die ruimte geeft voor gedenken. Daarnaast moet er ook onderhoud uitgevoerd worden, zodat de begraafplaats het bezoeken waard blijft. De regels zijn er om dit te waarborgen. Voor de algemene begraafplaats Parkweg gelden, vanwege het monumentale karakter, afwijkende regels.

Gedenktekens en andere grafbedekking

Het is gebruikelijk om op het graf een gedenkteken te plaatsen. Dit hoeft niet direct na de begrafenis, u kunt er rustig de tijd voor nemen. De grootte van het monument dat u kunt plaatsen, is afhankelijk van het soort graf dat u heeft gekozen. De gemeente heeft daar regels voor vastgesteld. Daarin vindt u waar u bij het bestellen van een gedenkteken of het plaatsen van beplanting rekening moet houden. 

Vergunning

Voor het plaatsen van een gedenkteken heeft u een vergunning nodig. Meestal zal de steenhouwer de vergunningaanvraag bij de gemeente indienen. Bij een particulier graf of een urnenkelder moet de rechthebbende de opdracht voor de vergunning geven en de aanvraag ondertekenen. Bij een algemeen graf moet de contactpersoon dat doen.

Beplanting

Beplanting op een particulier graf is toegestaan. De beplanting mag niet buiten de grenzen van het graf (200x100 cm) komen en bij volle wasdom niet hoger zijn dan 50 cm.

Bij een urnenkelder mag u ook beplanting neerzetten: deze mag de heg om de kelder heen niet raken en ook niet hoger zijn dan 50 cm.

Bij een algemeen graf mag u alleen tijdelijke beplanting plaatsen, lager dan 20 cm. Een keer per jaar wordt deze bij het schoffelen verwijderd. De beplanting mag geen overlast veroorzaken voor de naastliggende graven.

Onderhoud

De rechthebbende van het graf/de urnenkelder zorgt zelf voor het onderhoud van het gedenkteken en de beplanting op het graf.
De bijdrage die u betaalt voor onderhoud is voor het algemene onderhoud van de begraafplaats.