Historisch overzicht Oosterbegraafplaats

Voorleeshulp
1938 Opening
1941 Algehele ontzegging toegang op last van de Duitse Weermacht
1943-1944 Afbreken van gebouwen op de Oosterbegraafplaats op last van de Duitse Weermacht
1945-1956 Heropening en wederopbouw
Aula en woonhuis Oosterbegraafplaats 1946. Foto ontvangen van een bezoekster van de begraafplaats
1949 Aanvaarding in eigendom van een grafmonument ter nagedachtenis van P. Visser van de Staat der Nederlanden, 1940-1941, 1949-1951
Monument gemaakt door J. Polet i.o.v. Staat der nederlanden ter nagedachtenis van P. Visser
1965 Orgel in aula; Fa. L. Verschueren Opus 622 onder advies van A.C. Schuurman, Den Haag
1969 Eerste urnenbewaarplaatsen worden geplaatst.
1977 Dienstwoning en aula Oosterbegraafplaats 1977
1996-1997 Nieuwbouw aula. Architect: NOUT architecten
1997 Restauratie orgel door fa. Scheuerman, Rotterdam. Het orgel kreeg de huidige plek
Orgel Oosterbegraafplaats
2004 Mammoetkies gevonden; in de eerste maanden van dit jaar heeft Museum Swaensteyn weer een aantal schenkingen en bruiklenen in ontvangst mogen nemen. De oudste en meest spectaculaire aanwinst is de mammoetkies, die begin dit jaar werd aangetroffen op de Oosterbegraafplaats. De kies kwam uit een laag, die opgehoogd werd met zand dat waarschijnlijk afkomstig is uit de Sijtwende-tunnel. De vinder van de kies, de heer Martin van Rooijen, gaf de kies in bruikleen aan het museum. De mammoet waarvan de kies afkomstig is leefde circa 13.000 jaar geleden in deze streken.
2007 Nieuwbouw kantoor en uitbreiding begraafplaats
2009 Vervanging urnenmuren en carrousels op urnenplein
2010 Plaatsing monument Precious bij de kindergraven