Historisch overzicht Parkweg

Voorleeshulp
Chronologie
1869 De Begrafeniswet verbiedt gemeenten nog langer binnen de bebouwde kom te begraven en verplicht tot het aanleggen van nieuwe begraafplaatsen op minimaal 50 meter van de bebouwingsgrens.
1873  De gemeente Voorburg koopt de warmoesierderij (groentetuin) Oranjelust tussen de Broeksloot en de Achterweg, de huidige Parkweg.
1874  De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een begraafplaats hier. Michiel Antonie de Zwart, de zoon van de toenmalige gemeentelijke adjunct-opzichter P.W. de Zwart, wint.
1875  Ingebruikname van de begraafplaats naar ontwerp van De Zwart. De begraafplaats is dan slechts half zo groot als nu.
1875  Ook het poortgebouw, naar ontwerp van de architect Jan Paul uit Zevenhuizen, wordt in gebruik genomen. Dit gebouw bestaat uit twee ruimten ter weerszijden van een doorgang. Het is afgedekt door een 30-graden-kap. De kap heeft aan de voorzijde een tympaan met funeraire symbolen: een vlinder als symbool voor de onsterfelijke ziel en de kortstondigheid van het aardse leven, de zandloper voor de verlopen tijd, zeisen voor de onverbiddelijkheid van de dood, lauwerkransen ten teken van overwinning op de dood.
In de linker ruimte van het gebouw bevindt zich de wachtkamer, in de rechter een berging. Beide ruimten van het poortgebouw hebben houten vloeren waaronder kelders voor het verzamelen van bij ruiming opgegraven beenderen.
                                       Schets Poortgebouw algemene begraafplaats Parkweg
 Tussen de begraafplaats en de Achterweg komt een driehoekig voorterrein, waarvan de toegang is gericht op de Oude kerk, het vertrekpunt van de rouwstoeten.
1894  Bouw grafdelverswoning op de hoek van de Achterweg en de Einddorpstraat, vermoedelijk ook ontworpen door M.A. de Zwart, die sedert 1893 gemeenteopzichter is.
1905  Uitbreiding van de begraafplaats tot het huidige formaat, wederom naar ontwerp van M.A. de Zwart.
1922  Tussen de Achterweg en het voorterrein komen smeedijzeren hekken tussen gemetselde kolommen.
1927  Het poortgebouw wordt gewijzigd en vergroot naar ontwerp van de toenmalige gemeente-architect en directeur gemeentewerken W. van der Sluis. Hij voegt aan het gebouw twee zijvleugels met platte daken toe. In de linker zijvleugel maakt hij een grotere wachtkamer. De oude wachtkamer wordt tot hal met toilet en kast, waarin een trapje naar de voormalige beenderenkelder. In de rechter zijvleugel komt een grotere berging. En de oude berging aan de poortdoorgang verbouwt men ten behoeve van het naastgelegen politiebureau tot lijkenkamer, een autopsieruimte met een granito snijtafel.
Schets uitbreiding poortgebouw algemene begraafplaats Voorburg
1937  (circa, precieze jaar onbekend) Bouw pergola als werkverschaffingsproject.
1938  Opening Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan. Op de Oude begraafplaats wordt nauwelijks meer begraven.
1943  De Oosterbegraafplaats wordt op last van de bezetter gesloten in verband met de aanleg van een tankgracht. Begravingen gebeuren daarom weer op de Oude begraafplaats.
1945  Op de Oude begraafplaats wordt een massagraf gemaakt voor slachtoffers van het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart.
Ná 1945  Begraven gebeurt op de Oosterbegraafplaats. Op de Oude begraafplaats vinden slechts incidenteel bijzettingen in familiegraven plaats. Hierdoor worden weinig graven geruimd en blijven veel graftekens uit de periode vóór 1945 bewaard.
Het hek langs Parkweg verdwijnt.
2008/9

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat begraafplaats en poortgebouw restaureren. Hierbij wordt spaarzaam geruimd, de beplanting flink teruggesnoeid, de paden weer voorzien van schelpen en veel grafmonumenten geconsolideerd. Het poortgebouw brengt men zoveel mogelijk terug naar de situatie van 1927 en er komen een kleine pantry en een gehandicaptentoilet. Alles met het doel de begraafplaats weer te gebruiken en in het poortgebouw een bescheiden doch waardige ontvangstruimte te bieden.

2013 Hek geplaatst langs gedeelte buitenrand Parkweg.