Nabestaanden gezocht

Voorleeshulp

Particulier graf, nis of urnenkelder

Het komt regelmatig voor dat een rechthebbende van een particulier graf komt te overlijden en er zich niemand van de familie/nabestaanden meldt om de rechten van het over te nemen. Binnen een half jaar moeten deze rechten overgenomen worden. Het kan ook zijn dat er geen juiste adresgegevens van de rechthebbende meer te vinden zijn. Als er niet tijdig gereageerd wordt vervallen de rechten van het graf uiteindelijk aan de gemeente en wordt het graf geruimd. Het is heel vervelend als nabestaanden er te laat achter komen dat een graf verdwenen is. De beheerder van de begraafplaats onderneemt daarom verschillende acties om met nabestaanden in contact te komen. Een van die acties is een bordje bij het graf plaatsen met het verzoek aan familieleden/nabestaanden om contact op te nemen. In deze lijsten kunt u zien of de beheerder misschien op zoek is naar u of uw familieleden.

Overzicht geplaatste bordjes Oosterbegraafplaats
Overzicht geplaatste bordjes Parkweg

Algemeen graf

Niet bij alle graven staat in de administratie van de begraafplaats een contactpersoon genoteerd. Dat kan komen omdat dat vroeger niet geregistreerd werd, omdat de geregistreerde contactpersoon overleden is of om dat de aangeschreven contactpersoon nooit gereageerd heeft. Als er wel een contactpersoon bekend is wordt deze aangeschreven op het moment dat het graf geruimd gaat worden. Bovendien wordt er met de contactpersoon contact opgenomen als er iets over de gedenksteen of beplanting/voorwerpen bij het graf besproken moet worden. Twijfelt u eraan of er bij een graf een contactpersoon bekend is en wilt u op de hoogte gehouden worden van o.a. het ruimen van het graf neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats. Per graf kan slechts 1 contactpersoon geregistreerd worden.