Informatie voor uitvaartverzorgers

Voorleeshulp

Voor het reserveren begrafenis door uitvaartverzorger kunt u bellen naar (06) 5321 9673
Na het telefonisch reserveren bevestigt u de gemaakte afspraken per fax (070) 386 4276 of per mail. U kunt daarvoor het formulier 'Aanvraag dienstverlening' gebruiken.

Als de rechthebbende degene is die in het graf wordt bijgezet dan moeten de rechten voor het openen van het graf worden overgeschreven. Daar kunt u het formulier 'Laatste rustplaats, overschrijven recht' voor gebruiken.

Als de rechthebbende niet wordt bijgezet maar ook niet zelf de opdracht geeft voor de uitvaart moet u deze toestemming van de rechthebbende  voor het openen van het (particuliere) graf bij de opdracht voegen.

Informatie over de begraafplaatsen en de aanwezige voorzieningen vindt u onder locaties.
Onder tarieven treft u de kosten aan die met een begrafenis, het gebruik van de gebouwen en overige voorzieningen gepaard gaan.