Veelgestelde vragen

Voorleeshulp

Mag ik bij het ruimen aanwezig zijn?

Nee, dat is op basis van de Wet op de lijkbezorging niet toegestaan.

Mag ik bij het herbegraven aanwezig zijn?

Ja, dat mag. Het opgraven wordt wel vooraf gepland maar gezien de aard van de werkzaamheden en afhankelijkheid van weersomstandigheden kan een exacte planning ook pas in een late fase gemaakt worden. Zodra precies bekend is wanneer de opgraving plaatsvindt wordt op korte termijn een afspraak met u gemaakt voor de herbegrafenis.

Ik wil de stoffelijke resten alsnog laten cremeren. Kan dat?

Ja; alsnog cremeren is mogelijk. U kunt het vervoer en de crematie zelf regelen of dat door een uitvaartverzorger laten doen.

Kan ik de rechten van het algemene graf kopen of verlengen?

Dat is niet mogelijk. De gemeente heeft de rechten van de algemene graven en deze worden voor een periode van 10 jaar uitgegeven. U kunt wel kiezen voor herbegraven in een particulier graf.

Mag ik de gedenksteen houden?

Ja, dat mag. Als u de contactpersoon bent bij het algemene graf kunt u aangeven dat u de steen wilt houden. Voor het ophalen van de steen moet u wel eerst een afspraak maken.

De overledene droeg sieraden of heeft voorwerpen meegekregen in de kist. Kan ik die terugkrijgen?

In principe niet: op basis van de wet moet alles wat zich in het graf bevindt bij het ruimen meegenomen worden naar het verzamelgraf of in de kist bij de herbegrafenis. Bij ruimen is de kans ook erg klein dat er nog iets gevonden wordt.

Wat gebeurt er met de stoffelijke overschotten na het ruimen?

De stoffelijke overschotten worden overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats zelf. De plek van dit verzamelgraf wordt niet aangegeven. Als u na het ruimen toch nog behoefte heeft aan een plek om de overledene te gedenken kunt u gebruik maken van de gedenkboom op de Oosterbegraafplaats.