Ruimen

Voorleeshulp

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Na die periode kan de gemeente besluiten het graf te ruimen. Deze ruiming wordt vooraf aangekondigd door

  • een mededeling in de Gemeenterubriek
  • een bord bij de graven die geruimd worden
  • een brief aan de contactpersoon, als deze bekend is bij begraafplaatsadministratie.

Verlenging van de termijn is niet mogelijk. Een stoffelijk overschot laten herbegraven in een particulier graf of alsnog laten cremeren is wel mogelijk.