Herbegraven of cremeren

Voorleeshulp

Als u kiest voor herbegraven of alsnog cremeren moet de burgemeester voor het opgraven en herbegraven/cremeren toestemming geven. Op het moment dat u uw beslissing kenbaar heeft gemaakt bij de beheerder van de begraafplaats krijgt u een brief met nadere uitleg en ook een voorbeeld van de brief die u aan de burgemeester kunt sturen. Het is daarom belangrijk om tijdig uw wensen kenbaar te maken.

Herbegraven op dezelfde begraafplaats

Herbegraven is alleen mogelijk in een particulier graf. Op de Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey kunt u kiezen uit:

  • een graf op rij in het algemene of katholieke gedeelte. 
  • een keuzegraf (graven die verspreid over de begraafplaats liggen en die u nu al kunt reserveren). De kosten van zo´n graf liggen hoger.
  • een bestaand familiegraf. De rechthebbende van het graf moet dan toestemming geven.

Als u aangeeft dat u bij het herbegraven aanwezig wilt zijn wordt zodra bekend is wanneer de opgraving plaatsvindt contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Deze afspraken worden op korte termijn gemaakt, omdat we rekening moeten houden met andere (her)begrafenissen. Het opgraven wordt wel vooraf gepland maar gezien de aard van de werkzaamheden en afhankelijkheid van weersomstandigheden kan een exacte planning ook pas in een late fase gemaakt worden.

Herbegraven elders

Als u kiest voor herbegraven op een andere begraafplaats kunt u vervoer en de herbegrafenis zelf of via een uitvaartverzorger regelen. Vooraf  is een bewijs nodig dat de beheerder van begraafplaats waar het stoffelijk overschot wordt herbegraven op de hoogte is en bereid is de herbegrafenis uit te (laten) voeren. Alles moet goed geregeld en afgesproken zijn zodat op het moment van opgraven op korte termijn alle noodzakelijke acties plaats kunnen vinden. Het opgraven wordt wel vooraf gepland maar gezien de aard van de werkzaamheden en afhankelijkheid van weersomstandigheden kan een exacte planning ook pas in een late fase gemaakt worden.

Cremeren

U kunt ook kiezen voor het alsnog laten cremeren van de stoffelijke resten. Het vervoer naar het crematorium en de crematie kunt u zelf of via een uitvaartverzorger regelen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen crematorium. U moet dus zelf (of via een uitvaartverzorger) contact opnemen met een crematorium. Daar kan men u ook vertellen welke kosten aan de crematie verbonden zijn.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan het opgraven en herbegraven kunt u vinden in de Brochure toelichting en tarieven.